Hoppa till innehåll

Utbildning

Kris och Krishantering

Utbildningen i krishantering ger dig ett fundamentalt stöd och trygghet i att känna igen en kris, hur du ska tänka och agera. Det hjälper dig att bygga en organisation om det som inte får hända faktiskt händer.

Kursen vänder sig till dig som på arbetsplatsen ansvarar för arbetet kring kriser, HR avdelningar eller chefer. Kursen passar även till dig som rent privat önskar fördjupa dina kunskaper inom krishanteringen.

Ordet Kris kommer från grekiskans ”krisís och betyder ”avgörande”, utslag” eller avsöndra. Visst är det så att livet ibland kan vara en hårfin skillnad emellan balans eller när något plötsligt händer. Även om både du som privatperson eller företaget du arbetar på försöker förebygga som mycket det går så inträffar kriser, dödsfall, sjukdom, hot och våld är en del som kan uppstå.

En krisreaktion är kroppens naturliga försvar och är alltså en normal reaktion på en onormal händelse. Genom vår utbildning så ska rätt personer göra rätt saker. Något som gör stor skillnad för tryggheten och bearbetningen efter en kris.

Kursen är två dagar och ges nästa gång i Stockholm.  Har du frågor kring kursen eller upplägg, hör av dig! 08-10 84 10 eller info@mariabergetkonsult.se

Kursens innehåll

 • Krisnivåer 
 • Kriskunskap
 • Krisperspektiv – utgångspunkter
 • Reaktioner i kris
 • Faktorer som påverkar krisreaktioner
 • Stressorer
 • Krisens förlopp
  • Chockfas
  • Reaktionsfas
  • Bearbetningsfas
  • Nyorienteringsfas
 • Stressreaktioner
  • Fysiska/Psykisk
 • Försvarsmekanismer
 • Råd till den drabbade
 • Stöd i kris/akut kris

 

Inriktning mot chefer/ledare
 1. Stressreaktioner ledare
 2. Emotionell första hjälpen
 3. Avlastningssamtal/debriefing
 4. Organisationens betydelse
 5. Chefsstödets betydelse/avsaknad av chefsstöd
wall-3993405_1920

Anmälan

Datum

4-5 april 2022

Pris

7500 kr ex moms

Anmälan

Du anmäler dig genom att klicka här.

Fler utbildningar

Hitta fler av våra utbildningar inom sjukvård och krishantering här.