Hoppa till innehåll

Utbildningar

Sjukvård och krishantering

Första hjälpen

Vad gör du om du hamnar i en situation där det finns en skadad eller sjuk människa? Det är en situation som många av oss känner en stark oro inför. Genom vår utbildning skaffar du dig en bra beredskap och rutin hur du eller din arbetsplats ska agera.

Hjärt- och lungräddning

Gå en utbildning som verkligen räddar liv. Genom vår utbildning i HLR (Hjärt och lungräddning) får du kunskap att agera vid ett hjärtstopp: att identifiera hjärtstopp, kontrollera medvetande och använda hjärtstartare.

Krishantering

En krisreaktion är kroppens naturliga försvar och en normal reaktion på en onormal händelse. Genom vår utbildning så ska rätt personer göra rätt saker. Något som gör stor skillnad för tryggheten och bearbetningen efter en kris.

Utbildningar

Navigation och sjöfart

Basic Safety

Grundkursen i Basic Safety Training genomförs på fem dagar och uppfyller kraven i STCW Manila. Basic Safety består av fyra delar. Dessa är personlig säkerhet, överlevnadsteknik, brandskydd och sjukvård. Efter genomförd kurs kan du söka certifikat hos Transportstyrelsen

Basic Safety Refresher

Fortbildningskurs i Basic safety training eller Basic safety refresh som de flesta vanligtvis benämner kursen genomförs på två dagar. En dag i lektionssal och en dag på brandövningsfält. Dagen i lektionssal ägnar vi  bland annat åt praktiska moment såsom hjärt- och lungräddning och överlevnadsteknik vilket innebär praktiska övningar med räddningsdräkter, räddningsvästar och livflotte. 

Förarintyg

Förarintyg är en grundläggande utbildning för dig som ska framföra en fritidsbåt i någon storlek i skärgård eller på insjö.

Navigation, regler på sjön och säkerhet ingår i kursen. För att läsa Förarintyg krävs inga förkunskaper. Kursen avslutas med en teoretisk examination.

Maskinbefäl klass 8

Kommer snart.

Fartygsbefäl klass 8

Fartygsbefäl klass VIII är en utbildning för dig som vill bli befälhavare på mindre yrkesfartyg för till exempel rib- eller segelcharter, fiskeguidning, personbefodran, arbetsbåtar och liknande.